Boulebana Östermalm

Copyright © 2016 | IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB

 

IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50

 

Bygge av boulebana Östermalm

I området Starrbäcksringen på Östermalm beslöt ett antal bostadsrättsföreningar sig i år för att anlägga en gemensam boulebana.

It-Underhåll kom in med en offert till gemensamheten efter att ha träffats på plats och diskuterat önskemål.

Vi tog bort befintlig träsarg mot gräsmatteytan och rabattytan. Vi byggde ny sarg i lärkträ, sänkte gräsmatteytan något och höjde upp rabattytorna.

Därefter fyllde vi på med stenmjöl i spelytan och gjöt fast två sittbänkar som vi beställt. Till sist justerades småstenen utanför rabattytorna och jord fylldes på i rabattytorna.

Före

Efter