Arbeten vi utfört

Copyright © 2016 | IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB

 

IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50

 

ARBETEN VI UTFÖRT

Statliga verk Skolor och förskolor

Hotellfastigheter

Genom åren har vi haft nöjet att arbeta med

Kommunala bostadsbolag

Kommuner

Industriföretag

 

Här följer några exempel:

Sjukhus och vårdhem

Bostadsrättsföreningar

Privata fastighetsägare

I kvarteret Krubban omvandlade vi en död grusyta till en kulturhistorisk trädgård med gräs, fruktträd samt boulebana. Läs mer här »

I området Starrbäcksringen på Östermalm anlade vi en gemensam boulebana och fixade bänkar och rabatter.

Läs mer »

Upprustning av herrgård till vacker park och mötes- plats med kultur och kafé.

Huvudentrén på Museum Waldemarsudde behövdes tillgänglighetsanpassas. Den nya rampen och trappan kläddes in i granit. Läs mer »

Ulriksdals Sommarsalong i samarbete med Tengbom Arkitekter.

Byggnation av högvaktsbron för övning av vakt- avlösning åt Fortifikationsverket på K1, Östermalm.