Våra tjänster

Copyright © 2016 | IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB

 

IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50

 

VÅRA TJÄNSTER

Renovering och nyanläggning

Vi hjälper er från skiss till färdigställt resultat. Inget uppdrag är omöjligt. Tillsammans med dig upprättar vi en arbetsplan för bästa möjliga resultat för:

Projektering

Projektledning

Plattsättning

Plantering

Trädfällning

Snickerier

Schakter

Asfaltering

 

Skötsel och underhåll av mark

Vi utför skötsel och underhåll av mark på årsbasis – från vårstädning till snöröjning. Som exempelvis:

Ogräsrensning

Renhållning

Omplantering

Gräsklippning

Lekplatsbesiktning

Snöröjning

Sandsopning

Beskärning

Hör av dig för offert! Ring 08-120 527 50 eller info@itunderhall.se