Kvarter Krubban

Kulturhistorisk trädgård i kvarter Krubban

Hösten 2014 samt våren 2015 utförde IT Underhåll Stockholm AB i samarbete med Statens fastighetsverk, anläggning av Kv. Krubban. Från en död grusyta till en kulturhistorisk trädgård med gräs, fruktträd samt boulebana.

Vi renoverade även sparsamt en gammal klockstapel till bänkar som står placerade i anslutning till boulebanan. Där anlade vi även platsbyggda trälådor för odling av örter och andra köksväxter.

En gammal klockstapel renoverades sparsamt om till sittbänkar intill boulebanan.

Intill boulebanan byggdes trälådor för odling av örter och andra krukväxter.

Från en död grusyta till en kulturhistorisk trädgård med gräs, fruktträd

Copyright © 2016   |   IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB


IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50