Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Renovering och nyanläggning 

Vi hjälper er från skiss till färdigställt resultat. Inget uppdrag är omöjligt. Tillsammans med dig upprättar vi en arbetsplan för bästa möjliga resultat för:

Projektering

Projektledning

Plattsättning

Plantering

Trädfällning

Snickerier

Schakter

Asfaltering


Skötsel och underhåll av mark 

Vi utför skötsel och underhåll av mark på årsbasis – från vårstädning till snöröjning. Som exempelvis:

Ogräsrensning

Renhållning

Omplantering

Gräsklippning

Lekplatsbesiktning

Snöröjning

Sandsopning

Beskärning

Hör av dig för offert!  Ring 08-120 527 50 eller info@itunderhall.se

Copyright © 2016   |   IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB


IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50