VÅRA TJÄNSTER

Renovering och nyanläggning 

Vi hjälper er från skiss till färdigställt resultat. Inget uppdrag är omöjligt. Tillsammans med dig upprättar vi en arbetsplan för bästa möjliga resultat för:

Projektering

Projektledning

Plattsättning

Plantering

Trädfällning

Snickerier

Schakter

Asfaltering


Skötsel och underhåll i utemiljö 

Vi utför skötsel och underhåll i utemiljö på årsbasis – från vårstädning till snöröjning.

Som till exempelvis:

Ogräsrensning

Renhållning(städning)

Omplantering

Gräsklippning

Lekplatsbesiktning

Snöröjning

Sandsopning

Beskärning

Hör av dig för offert!