Företaget, som har 60 års erfarenhet av att anlägga och

sköta om mark och trädgård, är sedan 80-talet mer

inriktat på att renovera, förnya och underhålla den yttre

miljön. IT-Underhåll i Stockholm arbetar till stora delar

i Stockholms innerstad och närförorterna och

är sedan mars 2007 miljöcertifierat enligt

ISO 14001:2015.


Vi har idag heltäckande grön kunskap tack vare våra

kompetenta landskapsingenjörer, trädgårdstekniker, trädgårds-anläggare och utbildade medarbetare med yrkesbevis för

bl a skötsel av grönytor, motor- och röjsåg samt skylift.


Vi arbetar aktivt för mångfald och är för närvarande runt 40 anställda. Därrutöver har vi samabetsavtal med ett antal kunniga

entre­prenörer.


IT-Underhåll omsätter cirka 40 miljoner om året i en utmanande Stockholmsmiljö och vår målsättning är att ge våra kunder en ren, grön, skön miljö!


Vi är naturligtvis även medlem i Sveriges Trädgårdsanläggarförbund STAF.

I ÖVER 60 ÅR HAR VI BYGGT OCH VÅRDAT GRÖNT