Tillgänglighetsanpassning av entré

Tillgänglighetsanpassning av entré på museum

Våren och sommaren 2015 byggdes huvudentrén på museum Waldemarsudde om. I samarbete med Statens fastighetsverk byggde vi om den yttre entrén som även tillgänglighetsanpassades med ramp och nya trappa. Dessa kläddes in i granit och fick smidesräcken samt en ek planterades i anslutning till entrén.

Copyright © 2016   |   IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB


IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50