Tillgänglighetsanpassning av entré på museum

Våren och sommaren 2015 byggdes huvudentrén på museum Waldemarsudde om. I samarbete med Statens fastighetsverk byggde vi om den yttre entrén som även tillgänglighetsanpassades med ramp och nya trappa. Dessa kläddes in i granit och fick smidesräcken samt en ek planterades i anslutning till entrén.