Minnesvården

Minnesvården efter flodvågskatastrofen

I sammarbete med Statens Fastighetsverk driver vi ett antal stor projekt runt om i Stockholm. Ett av dessa är Minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004.

Efter omfattande schaktningsarbeten och hundratals ton jord senare började asfalltsparkeringen på Blockhusudden, Djurgården,  formas till den minnesplats som tilldelas flodvågskatastrofens offer och anhöriga.


Läs mer om Minnesvårde här

Se filmen om Minnesvården här

Copyright © 2016   |   IT-UNDERHÅLL STOCKHOLM AB


IT-Underhåll Stockholm AB

Box 24018

104 50 STOCKHOLM

Besöksadress: Östermalmsg. 87 D2

Tel 08-120 527 50